21.Gün Combo Testi Güvenilirliği Nedir?

HIV rahatsızlığıyla ilgisi olanların sık duyduğu 21.gün “Combo Testi” olarak isimlendirilen test, temel olarak “4.jenerasyon EIA (Enzim İmmünoassay)” testidir. Bu testin temel amacı vücuttaki HIV virüsüne karşı savaşan antikorların mevcudiyetiyle, “p24 antijeni” mevcudiyetinin belirlemektir. 21.gün Combo Testi yapılma zamanı ve ortaya çıkabilen sapmalar nedeniyle güvenirlilik yönünden tartışmaya açıktır.

21.Gün Combo Testi Nedir?

21.gün combo testi HIV rahatsızlığının tanısı için uygulanan bir tür testtir. HIV1 ve HIV2 virüslerine karşı savaşan antikorlar ile virüste bulunan “p24 antijeni” mevcudiyetini aynı anda bakmaktadır. Söz konusu p24 antijeni olgusu, HIV virüslerinin çekirdek yapısının hemen hemen hepsini oluşturan bir çeşit proteindir.

Vücutta p24 antijeni miktarı özellikle HIV virüsünün alınmasından sonraki ilk birkaç haftalık periyotta en yüksek seviyelere ulaşır. Bu süreçte 21.gün combo testi yapılarak en sağlıklı sonuçlar elde edilir. Özellikle daha antikor seviyesinin düşük miktarda olduğu erken dönem olarak isimlendirilebilen süreçte yapılması durumunda, enfeksiyon teşhisi açısından önemli avantaj sağlar.

21.Gün Combo Testi Ne Kadar Güvenilir?
21.gün Combo Testi güvenilir mi sorusu, böyle ciddi bir rahatsızlık için sıkça gündeme gelir. Her testte sapma payı mevcuttur. Bu sebeple de test içinde aynı sapma payı geçerlidir ve buna bağlı olarak güvenirliliği tartışma konusu olur.

4.jenerasyon HIV testi ile HIV virüsünün vücuda girmesinden sonraki 21.günde enfeksiyonların 95% oranını tespit edebilir. Bu oran 28.günde ise 98% seviyesine çıkar. Hata payı minimum seviyeye düşer. Hatta 3. Ay itibari ile enfeksiyonları 99.99% gibi sadece 0.01% oranında bir sapma payıyla tespitini sağlar.

Enfeksiyon hastalıkları alanında dünyanın en önemli otoritesi “Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi (CDC) tarafından yayımlanan rapor doğrultusunda 21. Gün combo testinin güvenilir olduğu ortaya çıkmıştır. CDC raporuna göre 4.jenerasyon HIV testi olan combo testinin 21.günde yapılabilmesi mümkündür. Ancak bu test ile elde edilen sonuçların kısmi yanıltıcı olabileceği belirtiliyor.

Bu sebeple de uzmanlar tarafından testin uygulamasının 28. Günde ve 3. Ayda yeniden yaptırılması tavsiye ediliyor. Bu şekilde mevcudiyeti ya da negatifliği daha uygun şekilde garanti edilmelidir.

Bu test ile kanda taraması yapılan materyallerin belirtilen tarihlerde/sürelerde saptanabilir niteliklerde olduğu belirlenmiştir. Ancak çok düşük seviyede olsa da bazı kişilerde söz konusu süre/tarih daha uzun olabiliyor. Dünyada bu konuda örnek teşkil eden bazı raporlar mevcuttur. Bu raporlar da güvenilirliği ortaya koymaktadır. Tam garanti sonuç alınabilmesi için belirtilen tarihlerin biraz sonrasında testlerin yaptırılması da tavsiye ediliyor.

Yapılan antikor testlerinde “pozitif” tanısı koyulabilmesi tam olarak yeterlilik taşımaz. Çünkü yine çok düşük oranda olsa da “yalancı pozitif” sonucu alınabiliyor. Bu sebeple Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından “Western Blot” isimli yöntemle doğrulama gerçekleştirilir. Burada da pozitif sonucunun alınması testlerde alınan “pozitif” sonucunun teyit edilmesini sağlar.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close