AIDS – Hemogram Testi Şüpheli Mi?

AIDS rahatsızlığı şüphesi taşıyan kişiler, birkaç test yaptırarak bu şüphelerine kesin yanıt bulabiliyor. Bununla birlikte standart yapılan ya da çeşitli rahatsızlıklara istinaden yapılan testlerde de AIDS için etkiler tespit edilebilir. Bunlardan birisi hemogram testidir.

Standart olarak AIDS tedavi tanılama ve tedavi sürecinde uzman doktor tarafından istenen testlerden birisidir. Çok basit tekniklerle yapılabilen kan testidir. Kan testi koldaki damardan veya parmak ucundan kan örneği alınarak yapılır.

Hemogram testi, teknik olarak kandaki bazı değerleri, referans değerler üzerinden kontrol etmeyi sağlar. Bu şekilde AIDS rahatsızlığının oluşturduğu etki ve beraberinde ortaya çıkarttığı rahatsızlıkların kanda yaratmış olduğu değişimler belirlenir.

Hemogram Güvenilir Mi?

Hemogram testi şüpheli mi? Sorusu AIDS için yapılması durumunda merak edilen sorulardan birisidir. Çünkü direkt olarak AIDS virüslerine bakmak yerine kanda oluşturabileceği etkileri üzerinden saptama gerçekleştirir.

Bu durumda test ile alınacak sonuçlarda AIDS için kesinliğin sorgulanmasına yol açabilir. Örneğin: Anemi (kansızlık) rahatsızlığı, AIDS hastalığıyla birlikte en yaygın görülen ve ona eşlik eden rahatsızlıktır. AIDS etkisiyle doğrudan oluşabileceği gibi mide-barsak sisteminde oluşan kan kaybı nedeniyle de söz konusu olabilir.

Dolayısıyla da kansızlık belirtileri Hemogram testi ile görülebilir. Bu durumda AIDS şüphesini ortaya çıkartabilir. Test; direkt AIDS sonucu sağlamadığından, AIDS için kesinlik taşımamaktadır.

AIDS virüsünün kandaki ana hedefi olan “CD4” ve “lenfosit” sayısında da ciddi düşüş meydana gelir. Test ile bu değerlerinde kontrolü sağlanır. AIDS hastaları için belirlenmiş referans değerlerde düşüş gözlemlenirse kişide AIDS şüphesi oluşturur. Ancak kişide AIDS tanısı için sadece bu testin yapılması yeterli değildir. Bu nedenle de çeşitli sonuç yanılgılarının ortaya çıkmasına ve testin güvenilirliğinin sorgulanmasına neden oluyor.

AIDS İçin Hemogram Testinde Neye Bakılır?

Hemogram testi yani tam kan sayımında bireyin kanında bazı hücrelerin mevcut durumunun tespit edilmesi amaçlanır. Bunun içinde kanda;

  • Eritrosit (kırmızı kan hücreleri),
  • Trombosit (Plt),
  • Lökosit (beyaz kan hücreleri),

Değerleri için tarama yapılır. Kırmızı kan hücresi değerlerinde ve trombosit değerlerinde düşüş meydana gelmesi, AIDS rahatsızlığının etkilerine işaret eder. AIDS ile sık görülen anemi yani kırmızı kan hücrelerinin düşmesi ve kanın hızlı pıhtılaşmaması yani trombosit değeri seviyesi düşer.

Hemogram testi ile bu değerlerde kontrol gerçekleştirilir. Yapılan testte lökosit değerlerinin düşük yüksek çıkması başta AIDS olmak üzere vücutta bir enfeksiyonun söz konusu olduğuna işaret eder. Eğer lökosit değerleri normal değerlere göre düşükse AIDS gibi enfeksiyonlara karşı vücudun açık olduğunu gösterir.

Kandaki tüm değerleri gösteren sonuç kağıdında yazan veriler mutlaka uzman tarafından değerlendirilmelidir. İnternette yapılacak genel araştırmalar hatalı sonuçlar alınmasına neden olacaktır. Bu tip bilgi kirlilikleri de testlere güven olmaz algısı oluşturmaktadır.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close